fbpx

Brukervilkår for Tjenestetilbyder

Vennligst les disse brukervilkårene for EquiConnector – Booking av ridetimer (“Brukervilkårene”) nøye før du bruker nettstedet under domenet http:/equiconnector.no eller på andre måter benytter deg av vår internettbaserte løsning for booking av ridetimer og andre hesterelaterte aktiviteter. 

EquiConnector.no drives av EquiConnector AS (org.nr. 922 292 388) med registrert adresse Gimlemoen 13, 4630 Kristiansand (“Tjenestetilbyder”).

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på [email protected].

Betaling

Faste ridetimer skal betales forskuddsvis for den kommende måneden gjennom automatiske trekk via vipps eller kortbetaling. Dersom betaling ikke kan gjennomføres grunnet forhold hos forbrukeren kan forbrukeren miste sin faste plass på timen. 

Enkeltstående ridetimer (Drop in ridetimer) betales ved booking via vipps eller kortbetaling. 

Pris for hvert enkelt ridetilbud fremkommer både ved informasjon om aktiviteten og ved booking.

Levering

EquiConnector formidler kontakt mellom forbruker og ridesenter. Tjenesten som ytes, her ridetimen (evt. andre hesterelaterte aktiviteter) leveres av det aktuelle ridesenteret ridetimen bookes ved. EquiConnector har ikke plikt til å føre tilsyn ved ridesentre registrert i systemet og tar ikke ansvar for forhold eller hendelser ved disse. 

Om risiko knyttet til hest

Det understrekes at det er knyttet risiko til hesteaktiviteter. All ridning og annen omgang med hest skjer på eget ansvar. Ved booking av hesterelaterte aktiviteter plikter du å sette deg inn i det aktuelle ridesenterets sikkerhetsregler og innrette deg etter aktuelle retningslinjer og beskjeder fra instruktører og andre ansatte ved det aktuelle ridesenteret. Det anbefales at alle som deltar i hesteaktiviteter har egen ulykkesforsikring, samt reiseforsikring. Vi viser for øvrig til ridesentrenes retningslinjer og betingelser og understreker at EquiConnector ikke tar ansvar for evt. hendelser. 

Angrerett & Reklamasjon

Avtalen er unntatt angrerett, jf. angrettloven § 22 m (tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester) og  § 22 n (levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt).

Dersom forbruker anser tjenesten som mangelfullt levert skal reklamasjon rettes direkte til ridesenteret som leverte ridetimen (evt. andre hesterelaterte aktiviteter). 

Dersom forbrukeren skulle ønske å avbestille eller på andre måter gjøre endringer i sin booking avtales dette direkte med ridesenteret. 

Personopplysninger

EquiConnector AS trenger navn, epostadresse og telefonnummer for å gjennomføre booking av hesterelaterte aktiviteter. Disse opplysningene deles ikke med andre enn ridesenteret som skal gjennomføre ridetimen (evt. annen hesterelatert aktivitet) med mindre dette er nødvendig dette er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene etter denne avtalen eller i lovbestemte tilfeller. EquiConnector er ansvarlig for forsvarlig lagring av denne informasjonen. All data behandles i henhold til gjeldene GDPR lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av dine personopplysninger.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

EquiConnector har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at EquiConnector ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

Ved å booke via EquiConnector godtar du å motta informasjon knyttet til tjenestene i form av e-post og SMS, samt nyhetsbrev inntil 6 ganger i året. Du kan til enhver tid reservere deg mot å motta markedsføringshenvendelser ved å klikke på “avslutt abonnement”-linken eller lignende i den mottatte e-posten etc. Merk imidlertid at du ikke kan avslutte abonnementet for alle typer e-postkorrespondanse etc. fra Tjenestetilbyder, herunder meldinger om kontotransaksjoner, endringer i disse Brukervilkårene mv.

Begrensning av ansvar 

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig i EquiConnectors bookingløsning tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på EquiConnector.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på EquiConnector.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på vår hjemmeside godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.